CÔNG TY TRUYỀN THÔNG KINH TẾ TẬP ĐOÀN – ECONOMY GROUP MEDIA

Là đối tác của nhiều thương hiệu lớn, EGM cung cấp đa dạng các dịch vụ truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp như Content, Booking, Event, Branding, Digital, Social, Website, Finance…

Content

Tổ chức và quản lý nội dung trang tin, báo điện tử

Xem thêm Bảng Giá

Booking

Đại lý quảng cáo báo giấy, báo điện tử

XEM THÊM Bảng Giá

Event

Tổ chức sự kiện

Xem Thêm bảng giá

Brand Building

Xây dựng thương hiệu

Xem Thêm Bảng giá

Media Campaign

Tư vấn và quản lý chiến dịch truyền thông

Xem Thêm Bảng giá

Digital Marketing

Tư vấn tổng thể Digital Marketing

Xem Thêm Bảng giá

Social Marketing

Tư vấn Social, Facebook Marketing

Xem Thêm Bảng giá

Website Design

Thiết kế phát triển website

Xem Thêm Bảng giá

Finance Consultant

Tư vấn tài chính

Xem Thêm Bảng giá

Định hướng Phát triển

EGM CÓ ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO TÂM HUYẾT VÀ NHIỀU KINH NGHIỆM